Saturday, December 10, 2011

Beza Tiga Air


Ini suatu catatan ringkas tentang tiga jenis air iaitu air mani, air mazy, dan air wady.

Perbezaan antara air mani, air mazy dan air wady seperti berikut;

1. MANI: cairan putih keluar dengan terpancar-pancar disertai syahwat serta menyebabkan keletihan setelah keluarnya. 

Hukumnya suci dan wajib mandi. 

Ciri-ciri air mani ada tiga iaitu;
- keluar disertai syahwat (kenikmatan).
- keluar dengan terpancar-pancar.
- jika basah, baunya seperti doh tepung dan jika kering seperti putih telur. 

Jika didapati salah satu dari tiga ciri di atas, maka disebut air mani. Hal ini berlaku pada lelaki dan perempuan.

2. MAZY: cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Istilah mazy untuk lelaki, namun jika keluar dari perempuan dinamakan QUDZA. 

Hukumnya najis dan membatalkan wudhu’ tapi tidak wajib mandi.

3. WADY: cairan putih keruh dan kental, keluar setelah kencing atau ketika mengangkat beban berat. 

Hukumnya seperti air mazy iaitu najis dan membatalkan wudhu’ tetapi tidak wajib mandi. 

KESIMPULAN: 

1. Jika cairan keluar mengandungi salah satu ciri-ciri air mani, maka dihukumkan sebagai air mani. Namun jika tidak ada dan keluarnya pada mulai gejolaknya syahwat atau sesudah syahwat, maka dihukumkan sebagai air mazy.

2. Jika ragu-ragu yang keluar air mani atau air mazy, maka boleh memilih antara menjadikannya air mani sehingga wajib mandi, atau menjadikannya mazy sehingga hukumnya najis, tidak wajib mandi namun batal wudhu’nya. Paling afdhalnya menggabung keduanya iaitu mandi janabah dan mensucikan tempat yang terkena cairan tersebut. 

3. Wanita juga mengeluarkan air mani dengan ciri-ciri sebagaimana di atas. Namun menurut Imam al-Ghazali, air mani wanita hanya bercirikan keluar disertai syahwat (kenikmatan)
 

التقريرات السديدة في المسائل المفيدة ص 115-116
الفرق بين المني والمذي والودي :
المني : ماء أبيض يتدفق حال خروجه ويخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور.
المذي : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة
الودي : ماء أبيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو عند حمل شيئ ثقيل
الحكم عند خروج أحدها :
المني يوجب الغسل  ولا ينقض الوضوء وهو طاهر
المذي والودي حكمهما كالبول فينقضان الوضوء وهما نجسان
علامة المني يجب الغسل إذا وجدت إحدى هذه العلامات ولا يشترط كلها والمرأة مثل الرجل في ذلك وهي ثلاثة :
1.      التلذذ بخروجه أي يخرج بشهوة
2.      التدفق أي يخرج على دفعات
3.      الرائحة إذا كان رطبا كرائحة العجين أو الطلع ، وإذا كان جافا كرائحة بياض البيض
فليس من علامات المني كونه أبيضا أو يعقب خروجه فتور ولكن هذا على سبيل الغالب
كما قال صاحب صفوة الزبد :
ويعرف المني باللذة حين # خروجه وريح طلع أو عجن
مسألة : إذا شك هل الخارج مني ام مذي فما الحكم؟ يتخير فإن شاء جعله منيا فيجب عليه الغسل وإن شاء جعله مذيا فينتقض وضوؤه ويجب غسل ما أصابه منه والأفضل أن يجمع بينهما  فيغتسل ويغسل ما اصابه منه

No comments:

Post a Comment