Saturday, December 11, 2010

Tiga Ciri Cinta Kepada Allah Ta'ala

Dari Sufyan bin Uyainah r.a., beliau berkata :

"Barangsiapa cinta kepada Allah Ta'ala, maka cinta kepada orang yang dicintai Allah Ta'ala, barangsiapa cinta terhadap orang dicintai Allah Ta'ala, maka cinta perbuatan yang dilakukan kerana cinta Allah Ta'ala, barangsiapa cinta terhadap perbuatan yang dilakukan kerana cinta Allah Ta'ala, maka cinta melakukan perbuatan itu tanpa diketahui orang lain."

Ibnu Hajar Al-'Asqalaani r.a. menukilkan bahawa mahabbah (cinta kepada Allah Ta’ala) itu ada dua macam :

Mahabbah Fardhu, iaitu mahabbah yang mendorong dilakukannya perintah-perintah Allah (Ta’ala) dan dijauhinya larangan-larangan-Nya.

Mahabbah Sunnah, iaitu mahabbah yang mendorong dibiasakannya melakukan ibadah sunnah dan dijauhinya hal-hal yang syubhah.

Abu Bakar Al-Siddiq r.a mengatakan : Barangsiapa telah merasakan mahabbah Allah Ta'ala yang murni, maka apa yang dia rasakan itu dapat melupakannya dari keinginan dunia dan membuatnya merasa asing dari seluruh manusia.

No comments:

Post a Comment