Tuesday, November 17, 2009

WANITA DI JANTUNG HATI RASULULLAH S.A.W (Bahagian 2)


2. Saudagar Besar yang Bergelar

Khadijah adalah orang yang lebih senang tinggal di rumah, tetapi beliau seorang saudagar besar terkaya di Mekkah, dia hanya merekrut seorang agen manakala kafilah telah siap berangkat. Ibnu Sa’ad dalam kitab Tabaqat mengatakan: bahawa bila-bila pun kafilah-kafilah Mekah berangkat dalam perjalanan mereka, muatan milik Khadijah setara dengan milik seluruh pedagang Quraisy lainnya. Beliau memiliki julukan “sentuhan emas”, iaitu manakala ia menyentuh debu maka debu itu nescaya akan berubah menjadi emas. Sebab itulah penduduk Mekah memberinya julukan “Puteri Quraisy” (The Princess of Quraisy). Mereka juga menyebutnya “Puteri Mekah” (The Princess of Makkah).

Seluruh jazirah Arab merupakan masyarakat yang didominasi kaum lelaki. Perempuan tidak memiliki kehormatan, bagaimanapun hebatnya beliau. Banyak orang Arab meyakini bahawa perempuan adalah pembawa sial, mereka memperlakukan perempuan lebih seperti binatang ternak daripada layaknya manusia. Dalam banyak peristiwa, mereka membunuh bayi perempuan mereka kerana ketakutan, bahawa ia (anak perempuan) akan menjadi tawanan dalam perang antara suku, dan kerananya menjadi budak musuh, dan statusnya sebagai budak akan membuat hina keluarga dan sukunya. Mereka membunuhnya dengan alasan takut miskin.

Selain dua gelaran tadi, yang lebih menakjubkan lagi, Khadijah juga mendapat julukan ath-Thahirah ertinya “Yang Suci”. Hebatnya, gelaran itu diberikan oleh bangsa Arab, orang-orang yang tersohor dengan keangkuhannya, kesombongannya dan fanatisme keunggulan kaum lelakinya. Tetapi, akhlak Khadijah merupakan teladan yang demikian konsisten, sehingga berhasil mendapat pengakuan dari mereka dan memanggilnya “Yang Suci”.

No comments:

Post a Comment