Monday, November 9, 2009

WANITA DI JANTUNG HATI RASULULLAH S.A.W (Bahagian 1)


Oleh : Syeikh Rohimuddin Nawawi Al-Bantany

I. KHADIJAH R.A DI MASA JAHILIYAH

1. Nama & Keturunan
Sayyidah Khadijah, merupakan sosok yang fenomenal. Beliau adalah wanita Quraisy yang nasabnya paling terhormat, paling kaya, dan cerdas, juga cantik dari segi fizikal dan akhlaqnya. Di samping itu, beliau juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Semua kelebihan itu terkumpul pada dirinya.

Dia seorang wanita janda, bangsawan, hartawan, dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya, dan bangsa Arab pada umumnya. Sebagai seorang pengusaha, beliau banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagang-pedagang atau melantik orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri.

Ayahnya bernama Khuwailid, salah seorang tokoh suku Quraisy yang sangat dihormati. Sedangkan ibunya adalah Fathimah, yang nasabnya bersambung kepada silsilah para nabi yang penuh barokah. Oleh sebab itu, Sayyidah Khadijah adalah isteri yang nasabnya paling dekat kepada Nabi SAW.

Sayyidah Khadijah lahir di Mekah, beliau adalah puteri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sedang Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qusay. Jadi keduanya masih dari satu garis keturunan Qusay.

Khuwailid, ayah Khadijah, adalah seperti kebanyakan anggota suku Quraisy Mekah, seorang saudagar. Setelah meninggalnya sang ayah, Khadijah menguruskan perniagaan keluarga, dan dengan cepat mengembangkannya. Dengan keuntungan yang didapatnya, beliau menolong kaum papa, para janda, anak-anak yatim, orang-orang sakit dan cacat. Kalau ada gadis-gadis miskin, Khadijah menikahkan mereka, dan memberikan mahar untuk mereka.

Pertama kali, dia dipersunting oleh ‘Atiq bin ‘Abid, tapi tidak lama kemudian ‘Atiq meninggal dunia. Kemudian dia dinikahi oleh seorang tokoh lain, Abu Halah bin Zararah At-Tamimi, dan dianugerahi seorang putera bernama Hindun. Tidak lama setelah itu suaminya pun meninggal dunia. Kemudian Khadijah menjadi incaran para pemuda dan pemuka Quraisy. Namun Allah memberikan kurnia kepadanya untuk menjadi isteri Nabi Muhammad SAW.

No comments:

Post a Comment