Wednesday, March 3, 2010

WANITA DI JANTUNG HATI RASULULLAH S.A.W (Bahagian 4)

4. Pertemuan Pertama Dengan Muhammad SAW.

Pada awal tahun 595 M, para pedagang Mekah mengumpulkan kafilah musim panas mereka agar membawa dagangan mereka ke Syria. Khadijah juga telah menyiapkan barang dagangannya, akan tetapi ia tidak mendapati seorang lelaki yang akan berwenang sebagai agennya. Beberapa orang telah disarankan padanya, namun ia tidak puas.

Melalui beberapa kolega di syarikat dagang Mekah, Abu Talib mengetahui bahawa Khadijah sedang memerlukan seorang agen untuk membawa barangnya bersama kafilah ke Syria. Terfikir oleh Abu Talib bahawa anak saudaranya, Muhammad yang berusia 25 tahun, sesuai untuk pekerjaan tersebut. Ia tahu bahawa Muhammad tidak mempunyai pengalaman sebagai agen, tetapi ia pun tahu bahawa Muhammad akan lebih dari mengejar kekurangannya tersebut dengan bakat yang dimilikinya, ia yakin dengan kemampuan dan kebolehan anak saudaranya. Kerananya, dengan tanpa persetujuan Muhammad, Abu Talib mengutus Atiqah saudara perempuannya untuk menemui Khadijah.

Khadijah, tatkala mendengar nama “Muhammad”, ia berfikir dalam hatinya: “Oh… inikah takwil mimpiku sebagaimana yang diramalkan oleh Waraqah bin Naufal, bahawa ia dari suku Quraisy dan dari keluarga Bani Hasyim, dan namanya Muhammad, orang terpuji, berbudi pekerti tinggi dan nabi akhir zaman.” Seketika itu juga timbullah hasrat di dalam hatinya untuk bersuamikan Muhammad, tetapi tidak dilahirkannya kerana khuatir akan menjadi fitnah.

“Baiklah,” ujar Khadijah kepada ‘Atiqah, “saya terima Muhammad dan saya berterima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkatnya atas kita bersama.”. Wajah Khadijah cerah, tersenyum sopan, menyembunyikan apa yang ada di kalbunya. Kemudian ia meneruskan: “Wahai ‘Atiqah, saya tempatkan setiap orang dalam rombongan niaga dengan penghasilan tinggi, dan bagi Muhammad SAW akan diberikan lebih tinggi dari biasanya.”

No comments:

Post a Comment